• Điện thoại cố định : +86 0373-3055523
  • Điện thoại : +86 13303807087
  • Henan Yuntian Crane Co.,Ltd.

Về chúng tôi

Về chúng tôi Công ty TNHH cẩu cẩu Hà Nam Yuntian đặt tại quê hương của cần cẩu Trung Quốc (bao gồm hơn 2/3 thị trường cầu trục ở Trung Quốc), bao gồm rất nhiều tinh hoa cần cẩu có kinh nghiệm bao gồm các kỹ sư và chúng tôi biết cách kiểm soát chất lượng cầu trục một cách nghiêm ngặt cho bạn, tiết ...

Thắc mắc:

Thắc mắc